Regulamin Festivalu

Aktualizowany 4.02.2020 • Festiwal organizowany jest przez 37 LO im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie. Odbędzie się w dniu 13 marca 2020r. Szczegółowe informacje dotyczące festiwalu można znaleźć na profilu na facebook'u oraz na powyższej stronie internetowej.
 • W konkursie mogą wziąć udział uczniowie trzeciej klasy gimnazjum, szkół średnich i wyższych z terenu całej Polski.
 • Wymagane są filmy krótkometrażowe - trwające od 1 do 7 minut.
 • Istnieje możliwość zgłoszenia więcej niż jednego filmu.
 • Zgłoszenia i filmy przyjmujemy od 2 stycznia 2019 r. do 1 marca 2019r.
 • Zgłoszenia należy wysyłać pod adresem: [email protected] według załączonego formularza.
 • W temacie wiadomości powinno być zawarte zdanie "Zgłoszenie filmu na FFFF"
 • Filmy należy wysyłać pod adresem szkoły, mailem lub na płytach DVD dostarczonych osobiście do szkoły: XXXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie ul. Świętokrzyska 1 00-360 Warszawa
 • W przypadku, gdy tematyka produkcji rażąco narusza normy etyczne, film nie zostanie dopuszczony do festiwalu.
 • W wypadku, kiedy w filmie znajdą się wulgaryzmy, film zostanie odesłany autorowi, by ten je ocenzurował.
 • Organizatorzy nie zwracają płyt DVD z nadesłanymi filmami.
 • O przyjęciu filmu zostaną Państwo powiadomieni na tydzień przed festiwalem.
 • Zgłoszenie filmu do udziału jest równoznaczne z przyjęciem zasad niniejszego regulaminu.
 • Sprawy nieujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez organizatorów festiwalu.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu.
 • Organizatorzy zatrzegają sobie prawo do wydalenia z terenu festiwalu osób postępujących niezgodnie z regulaminem Fresh Form Film Festival oraz z Regulaminem Uczestnictwa w Szkolnych Imprezach w XXXVII Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie.
 • Polityka strony internetowej & systemu głosowania
  Twórcy strony oraz systemu głosowania zastrzegają sobie prawo do zablokowania urządzenia wykonującego podejrzane interakcje z serwisem lub wzmożenia przepływu pakietów wywołujących połączenie teleinformatyczne.