Formularz Zgłoszeniowy FFFF 2020


Polityka strony internetowej & systemu głosowania
Twórcy strony oraz systemu głosowania zastrzegają sobie prawo do zablokowania urządzenia wykonującego podejrzane interakcje z serwisem lub wzmożenia przepływu pakietów wywołujących połączenie teleinformatyczne.